International quarterly journal of Marine and Hydrobiology Sciences
Skrót tytułu: Oceanol. Hydrobiol. St.
Język: Angielski
ISSN: 1730-413X
eISSN: 1897-3191
Rok założenia: 1972
Harmonogram publikacji zeszytów:
marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
Właściciel:
Uniwersytet Gdański

Redaktor Naczelny:
Prof. Dr hab. Marcin Pliński

Kierownik Redakcji: Grzegorz Kozłowski
Sekretarz Redakcji: Dr Anna Dziubińska

Adres Redakcji:
Wydział Oceanografii i Geografii
Al. M. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
tel. (58) 523 66 12

2016

Nagroda im. Tomasza Jóźwiaka

Adam Stelmaszewski

Petroleum in coastal seawater of Gdańsk Bay

1/2015

Details

Nagroda im. Jerzego Masłowskiego

Joanna Hegele-Drywa
Nicolas Thiercelin
Christoph D. Schubart
Monika Normant-Saremba

Genetic diversity of the non-native crab Rhithropanopeus harrisii (Brachyura: Panopeidae) in the Polish coastal waters - an example of patchy genetic diversity at a smali geographic scale

3/2015

Details


2015

Nagroda im. Tomasza Jóźwiaka

Marta Kobusińska
Maria Skauradszun
Elżbieta Niemirycz

Factors determining the accumulation of pentachlorophenol - a precursor of dioxins in bottom sediments of the Gulf of Gdańsk (Baltic Sea)

2/2014

Details

Nagroda im. Jerzego Masłowskiego

Mariusz Sapota
Piotr Bałazy
Zuzanna Mirny

Modification in the nest guarding strategy - one of the reasons of the round goby (Neogobius melanostomus) invasion success in the Gulf of Gdańsk?

1/2014

Details


2014

Nagroda im. Tomasza Jóźwiaka

Angelika Kaczyńska
Marcin Łoś
Grzegorz Węgrzyn

An improved method for efficient isolation and purification of genomic DNA from filamentous cyanobacteria belonging to genera Anabaena, Nodularia and Nostoc

1/2013

Details

Nagroda im. Jerzego Masłowskiego

Andrzej R. Reindl
Lucyna Falkowska
Emilia Szumiło
Marta Staniszewska

Residue of chlorinated pesticides in fish caught in the Southern Baltic

3/2013

Details


2013

Nagroda im. Tomasza Jóźwiaka

Tamara Zalewska
Maria Suplińska

Reference organisms for assessing the impact of ionizing radiation on the environment of the southern Baltic Sea

4/2012

Details

Nagroda im. Jerzego Masłowskiego

Grzegorz Siedlewicz
Karolina Forycka
Waldemar Surosz

Polyphasic characterization of the genus Anabaena from the Gulf of Gdańsk (Southern Baltic Sea). Application of DGGE in taxonomic studies on environmental samples

3/2012

Details


OandHS Home | Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Dla Autorów | Dla Recenzentów | Zeszyty | Nagrody dla Autorów | Aktualności

Powered by Grazer; Copyright © All Rights Reserved - Uniwersytet Gdański