International quarterly journal of Marine and Hydrobiology Sciences
Skrót tytułu: Oceanol. Hydrobiol. St.
Język: Angielski
ISSN: 1730-413X
eISSN: 1897-3191
Rok założenia: 1972
Harmonogram publikacji zeszytów:
marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
Właściciel:
Uniwersytet Gdański

Redaktor Naczelny:
Prof. Dr hab. Marcin Pliński

Kierownik Redakcji: Grzegorz Kozłowski
Sekretarz Redakcji: Dr Anna Dziubińska

Adres Redakcji:
Wydział Oceanografii i Geografii
Al. M. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
tel. (58) 523 66 12
Instrukcje dla Recenzentów Prześlij artykuł

Informacje podstawowe

Oceanological and Hydrobiological Studies to międzynarodowy kwartalnik naukowy, który stara się zapewnić swoim Autorom dostęp do rzetelnych recenzji, wykonanych w możliwie jak najkrótszym czasie, przy współpracy z najlepszymi specjalistami w danej dziedzinie.

Kryteria publikacji

Artykuł aby zostać opublikowany powinien spełniać następujące kryteria:

Poufność

Staramy sie jako Redakcja zwracać szczególna uwagę na poufny charakter recenzji, nasi recenzenci proszeni są do nie ujawniania osobom trzecim treści i wyników otrzymanych do zrecenzowania manuskryptów.

Terminowość

Redakcja Oceanological i Hydrobiological Studies stara sie w miarę swoich możliwości maksymalnie skrócić czas podejmowanych decyzji redakcyjnych, oraz czas od przyjęcia manuskryptu do opublikowania jego treści, z tego względu prosimy recenzentów aby wykonali powierzoną recenzję w czasie maksymalnie 30 dni od otrzymywania rękopisu. Jeśli recenzent spodziewa się większego opóźnienienia, prosimy ich o informację w celu powiadomienia autorów o możliwym dłuższym oczekiwaniu lub podjęcia decyzji o znalezieniu nowego recenzenta.

Anonimowość

Stosujemy zasadę "double-blind review" zarówno autor jak i recenzent pozostaja wobec siebie anonimowi.

Transparentność

Recenzenci u których możliwy jest konflikt interesów w stosunku do recenzowanego manuskryptu lub autora, zobowiązani są do powiadomienia o tym fakcie redakcji, która wyznaczy alternatywnego recenzenta.

OandHS Home | Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Dla Autorów | Dla Recenzentów | Zeszyty | Nagrody dla Autorów | Aktualności

Powered by Grazer; Copyright © All Rights Reserved - Uniwersytet Gdański