International quarterly journal of Marine and Hydrobiology Sciences
Skrót tytułu: Oceanol. Hydrobiol. St.
Język: Angielski
ISSN: 1730-413X
eISSN: 1897-3191
Rok założenia: 1972
Harmonogram publikacji zeszytów:
marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
Właściciel:
Uniwersytet Gdański

Redaktor Naczelny:
Prof. Dr hab. Marcin Pliński

Kierownik Redakcji: Grzegorz Kozłowski
Sekretarz Redakcji: Dr Anna Dziubińska

Adres Redakcji:
Wydział Oceanografii i Geografii
Al. M. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
tel. (58) 523 66 12

Aktualności


01-04-2016 Nagrody rozdane!
21 marca 2016 roku rozdaliśmy nagrody za najlepsze artykuły opublikowane w poprzednim roku. Lista laureatów tutaj

01-04-2016 Ukazał się numer 1_2016 OandHS, zapraszamy do lektury!

28-01-2016 Jest już dostępny numer 4_2015, zapraszamy do lektury!

21-10-2015 Jest już dostępny numer 3_2015, zapraszamy do lektury!

23-07-2015 Mamy Nowy Impact Factor 0.670
IF za rok 2014 okazał się nieco niższy niż się spodziewaliśmy ale to tylko zmotywowało nas do dalszej wytężonej pracy aby poprawić wynik w przyszłym roku. Postaramy się nie zawieść!

16-06-2015 Ukazał się numer 2_2015 OandHS, zapraszamy do lektury!

03-04-2015 Życzymy naszym Czytelnikom i Recenzentom Wesołych Świąt!

03-04-2015 Nagrody rozdane!
13 marca 2015 roku rozdaliśmy nagrody za najlepsze artykuły opublikowane w poprzednim roku. Lista laureatów tutaj

10-03-2015 Zapraszamy na rozdanie nagród!
W imieniu Władz Wydziału Oceanografii i Geografii oraz Redakcji Oceanological and Hydrobiological Studies, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na uroczystość wręczenia dwóch dorocznych nagród przyznawanych dla najlepszych artykułów opublikowanych na łamach czasopisma Oceanological and Hydrobiological Studies: Nagrody im. dr inż. Tomasza Jóźwiaka za najlepszy artykuł poświęcony problematyce ochrony środowiska Morza Bałtyckiego, którą w roku 2015 otrzymała praca: "Factors determining the accumulation of pentachlorophenol - a precursor of dioxins in bottom sediments of the Gulf of Gdańsk (Baltic Sea)" autorstwa Marty Kobusińskiej, Marii Skauradszun, Elżbiety Niemirycz. Nagrody im. dr inż. Jerzego Masłowskiego za najlepszy artykuł poświęcony zagadnieniom biologii Morza Bałtyckiego, którą w roku 2015 otrzymała praca: "Modification in the nest guarding strategy - one of the reasons of the round goby (Neogobius melanostomus) invasion success in the Gulf of Gdańsk?" autorstwa Mariusza Sapoty, Piotra Bałazego i Zuzanny Mirny. Uroczyste wręczenie nagród oraz dyplomów połączone z krótkimi prezentacjami tematyki poruszonej w nagrodzonych artykułach odbędzie się 13 marca 2015 roku w budynku "Sinic" Instytutu Oceanografii UG w sali 208s (pierwsze piętro) o godzinie 13.00.

31-12-2014 Mamy nowego Wydawcę
Miło nam poinformować, że od roku 2015 nowym Wydawcą Oceanological and Hydrobiological Studies jest wydawnictwo DeGruyter.

27-12-2014 Nowa strona już działa!
Prezentujemy Państwu naszą odświerzoną strone internetową obecnie będzie dostępna w języku polskim ale pracujemy już nad wersją angielską.

OandHS Home | Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Dla Autorów | Dla Recenzentów | Zeszyty | Nagrody dla Autorów | Aktualności

Powered by Grazer; Copyright © All Rights Reserved - Uniwersytet Gdański