International quarterly journal of Marine and Hydrobiology Sciences
Skrót tytułu: Oceanol. Hydrobiol. St.
Język: Angielski
ISSN: 1730-413X
eISSN: 1897-3191
Rok założenia: 1972
Harmonogram publikacji zeszytów:
marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
Właściciel:
Uniwersytet Gdański

Redaktor Naczelny:
Prof. Dr hab. Marcin Pliński

Kierownik Redakcji: Grzegorz Kozłowski
Sekretarz Redakcji: Dr Anna Dziubińska

Adres Redakcji:
Wydział Oceanografii i Geografii
Al. M. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
tel. (58) 523 66 12

2017

1_2017 2_2017 3_2017 4_2017

2016

1_2016 2_2016 3_2016 4_2016

2015

1_2015 2_2015 3_2015 4_2015

2014

1_2014 2_2014 3_2014 4_2014

2013

1_2014 1_2014 1_2014 1_2014

2012

1_2014 1_2014 1_2014 1_2014

2011

1_2014 1_2014 1_2014 1_2014

Zeszyty specjalne

Supplement1_2010

OandHS Home | Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Dla Autorów | Dla Recenzentów | Zeszyty | Nagrody dla Autorów | Aktualności

Powered by Grazer; Copyright © All Rights Reserved - Uniwersytet Gdański