International quarterly journal of Marine and Hydrobiology Sciences
Skrót tytułu: Oceanol. Hydrobiol. St.
Język: Angielski
ISSN: 1730-413X
eISSN: 1897-3191
Rok założenia: 1972
Harmonogram publikacji zeszytów:
marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
Właściciel:
Uniwersytet Gdański

Redaktor Naczelny:
Prof. Dr hab. Marcin Pliński

Kierownik Redakcji: Grzegorz Kozłowski
Sekretarz Redakcji: Dr Anna Dziubińska

Adres Redakcji:
Wydział Oceanografii i Geografii
Al. M. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
tel. (58) 523 66 12
Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny

AKTUALNY NUMER (Vol. 46 issue 1; marzec 2017)

Diatom-based reconstruction of trophic status changes recorded in varved sediments of Lake Żabińskie (northeastern Poland), AD 1888-2010
Strony: 1–17; DOI: 10.1515/ohs-2017-0001
Małgorzata Witak, Ivan Hernández-Almeida, Martin Grosjean, Wojciech Tylmann
Additional information on the distribution and ecology of the recently described diatom species Geissleria gereckei
Strony: 18–23; DOI: 10.1515/ohs-2016-0002
Danijela Vidakovic, Marco Cantonati, Marcella Mogna, Olga Jakovljević, Sanja Šovran, Vladimir Lazović, Katarina Stojanović, Jelena Đorđević, Jelena Krizmanić
90Sr in Zostera marina from the Gulf of Gdańsk (southern Baltic Sea)
Strony: 24–29; DOI: 10.1515/ohs-2017-0003
Michał Saniewski, Tamara Zalewska
First record of Prestauroneis tumida Levkov and accompanying species in Poland
Strony: 30–37; DOI: 10.1515/ohs-2017-0004
Barbara Rakowska, Ewelina Szczepocka, Joanna Żelazna-Wieczorek, Rafał M. Olszyński
Rheophilic fish in oxbow lakes of the Warta River – the effect of environmental conditions on habitat selection
Strony: 38–49; DOI: 10.1515/ohs-2017-0005
Janusz Golski, Piotr Pińskwar, Maria Jezierska-Madziar, Wojciech Andrzejewski, Jan Mazurkiewicz, Daniel Stanisławski, Maria Urbańska
Relationship between dissolved organic carbon and bacterial community in the coastal waters of Incheon, Korea
Strony: 50–61; DOI: 10.1515/ohs-2017-0006
Pengbin Wang, Jae-Hyoung Joo, Bum Soo Park, Joo-Hwan Kim, Jin Ho Kim, Myung-Soo Han
Solid rocks on the nearshore seabed – the distribution and potential impact on coastal processes in the Kołobrzeg region, the Southern Baltic
Strony: 62–73; DOI: 10.1515/ohs-2017-0007
Stanisław Rudowski, Patryk Sitkiewicz, Radosław Wróblewski, Katarzyna Makurat
Amplified fragment length polymorphism (AFLP)-based differentiation of selected Chara species
Strony: 74–84; DOI: 10.1515/ohs-2017-0008
Jacek Urbaniak, Michał Combik
Fungi and fungus-like organisms growing in selected lotic oxbow lakes and tributaries of the Narew River
Strony: 85–95; DOI: 10.1515/ohs-2017-0009
Elżbieta Muszyńska, Bożena Kiziewicz, Anna Godlewska, Dorota Jankowska, Michał Ordak
The impact of amur sleeper (Perccottus glenii Dybowsky, 1877) on the riverine ecosystem: food selectivity of amur sleeper in a recently colonized river
Strony: 96–107; DOI: 10.1515/ohs-2017-0010
Marius Andrei Rau, Gabriel Plavan, Stefan Adrian Strungaru, Mircea Nicoara, Pablo Rodriguez-Lozano, Alin Mihu-Pintilie, Dorel Ureche, Piotr Klimaszyk
First record of the North American amphipod Melita nitida Smith, 1873 in Polish coastal waters
Strony: 108–115; DOI: 10.1515/ohs-2017-0011
Monika Normant-Saremba, Lena Marszewska, Francis Kerckhof
Massive occurrence of the alien invasive species Pleodorina indica (Volvocales, Chlorophyta) in a reservoir located in urban areas of Central Poland
Strony: 116-122; DOI: 10.1515/ohs-2017-0012
Piotr Knysak, Joanna Żelazna-Wieczorek
Morphology of Reimeria ovata (Hust.) Levkov & Ector in comparison with similar Reimeria species
Strony: 123-131; DOI: 10.1515/ohs-2017-0013
Teresa Noga, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Mateusz Rybak, Natalia Kochman-Kędziora

OandHS Home | Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Dla Autorów | Dla Recenzentów | Zeszyty | Nagrody dla Autorów | Aktualności

Powered by Grazer; Copyright © All Rights Reserved - Uniwersytet Gdański