International quarterly journal of Marine and Hydrobiology Sciences
Skrót tytułu: Oceanol. Hydrobiol. St.
Język: Angielski
ISSN: 1730-413X
eISSN: 1897-3191
Rok założenia: 1972
Harmonogram publikacji zeszytów:
marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
Właściciel:
Uniwersytet Gdański

Redaktor Naczelny:
Prof. Dr hab. Marcin Pliński

Kierownik Redakcji: Grzegorz Kozłowski
Sekretarz Redakcji: Dr Anna Dziubińska

Adres Redakcji:
Wydział Oceanografii i Geografii
Al. M. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
tel. (58) 523 66 12
Biologia morza Chemia morza Geologia morza Fizyka morza Hydrobiologia

Biologia morza:


Anna Szaniawska

Name:

Position:

Department:

Institution:

Homepage:

Fields of interest:

Anna Szaniawska

Professor; Head of Department

Department of Experimental Ecology of Marine Organisms

Institute of Oceanography, University of Gdańsk, Poland

Details

Ecology and ecophysiology of marine organisms


Maria Iwona Zmijewska

Name:

Position:

Department:

Institution:

Homepage:

Fields of interest:

Maria Iwona Żmijewska

Professor; Head of Department

Department of Marine Plankton Research

Institute of Oceanography, University of Gdańsk, Poland

Details

Pelagic fauna, zooplankton, alien species, interactions among pelagic fauna and bottom communities


Harold G. Marshall

Name:

Position:

Department:

Institution:

Homepage:

Fields of interest:

Harold G. Marshall

Morgan Professor Emeritus and Eminent Scholar

Department of Biological Sciences

Old Dominion University, USA

Details

Phytoplankton populations, aquatic biology


Erkki Leppakoski

Name:

Position:

Department:

Institution:

Homepage:

Fields of interest:

Erkki Leppäkoski

Professor emeritus

Environmental and Marine Biology

Åbo Akademi University, Finland

Details

Alien aquatic species, bioinvasions, biopollution; ballast water issues

OandHS Home | Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Dla Autorów | Dla Recenzentów | Zeszyty | Nagrody dla Autorów | Aktualności

Powered by Grazer; Copyright © All Rights Reserved - Uniwersytet Gdański