International quarterly journal of Marine and Hydrobiology Sciences
Skrót tytułu: Oceanol. Hydrobiol. St.
Język: Angielski
ISSN: 1730-413X
eISSN: 1897-3191
Rok założenia: 1972
Harmonogram publikacji zeszytów:
marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
Właściciel:
Uniwersytet Gdański

Redaktor Naczelny:
Prof. Dr hab. Marcin Pliński

Kierownik Redakcji: Grzegorz Kozłowski
Sekretarz Redakcji: Dr Anna Dziubińska

Adres Redakcji:
Wydział Oceanografii i Geografii
Al. M. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
tel. (58) 523 66 12
Instrukcje dla Autorów Obsługa EM Prześlij artykuł

Celem Oceanological and Hydrobiological Studies, jako międzynarodowego periodyku naukowego wydawanego przez Uniwersytet Gdański we współpracy z wydawnictwem DeGruyter, jest zapewnienie najbardziej kompleksowego i wiarygodnego źródła informacji na temat aktualnej wiedzy w dziedzinach nauki związanych zarówno z oceanografią jak i hydrobiologią. Główny nacisk kładziemy na publikowanie oryginalnych artykułów wysokiej jakości, łatwo dostępnych dla naukowców z całego świata. Jako redakcja, jesteśmy przekonani, że tytuł Oceanological and Hydrobiological Studies będzie nadal rozwijał się jako czasopismo przeznaczone dla naukowców i badaczy, którzy chcą być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w tych dziedzinach nauki.

OŚWIADCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH (PDF format)

OandHS Home | Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Dla Autorów | Dla Recenzentów | Zeszyty | Nagrody dla Autorów | Aktualności

Powered by Grazer; Copyright © All Rights Reserved - Uniwersytet Gdański