International quarterly journal of Marine and Hydrobiology Sciences
Skrót tytułu: Oceanol. Hydrobiol. St.
Język: Angielski
ISSN: 1730-413X
eISSN: 1897-3191
Rok założenia: 1972
Harmonogram publikacji zeszytów:
marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
Właściciel:
Uniwersytet Gdański

Redaktor Naczelny:
Prof. dr hab. Marcin Pliński

Kierownik Redakcji: Grzegorz Kozłowski
Sekretarz Redakcji: Dr Anna Dziubińska

Adres Redakcji:
Wydział Oceanografii i Geografii
Al. M. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
tel. (58) 523 66 12
Tekst alternatywny

Celem Oceanological and Hydrobiological Studies, jako międzynarodowego czasopisma naukowego wydawanego przez Uniwersytet Gdański we współpracy z Wydawnictwem DeGruyter, jest zapewnienie kompleksowego i wiarygodnego źródła informacji na temat aktualnego stanu wiedzy w dziedzinach nauki związanych zarówno z oceanologią jak i hydrobiologią. Główny nacisk kładziemy na publikowanie artykułów wysokiej jakości, dostępnych dla naukowców z całego świata. Jako zespół redakcyjny, jesteśmy przekonani, że Oceanological and Hydrobiological Studies nadal będzie umacniać swoją pozycję jako wiarygodny periodyk naukowy przeznaczony dla tych, którzy chcą być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w tych dziedzinach nauki.

AKTUALNY NUMER (Vol. 45 issue 2; czerwiec 2016)

Response of picophytoplankton to a warm eddy in the northern South China Sea
Strony: 145–158; DOI: 10.1515/ohs-2016-0014
Junxing Wang, Yehui Tan, Liangmin Huang, Zhixin Ke, Jiyang Tan, Zifeng Hu, Qiong Wang
Population dynamics of the main copepod species in the Gulf of Gdańsk (the southern Baltic Sea): abundance, biomass and production rates
Strony: 159–171; DOI: 10.1515/ohs-2016-0015
Maja Musialik-Koszarowska, Lidia Dzierzbicka-Głowacka, Marcin Kalarus, Anna Lemieszek, Paweł Maruszak, Maria I. Żmijewska
Partition of pentachlorophenol (PCP) into particulate and dissolved phases in the waters of the Vistula River mouth at the Gulf of Gdańsk
Strony: 172–181; DOI: 10.1515/ohs-2016-0016
Marta E. Kobusińska, Maria Witt, Krzysztof Lewandowski, Elżbieta Niemirycz
Distribution of antibiotic resistance and the presence of vancomycin-resistance genes (vanA and vanB) in Enterobacteriaceae isolated from the Sea of Marmara, the Canakkale Strait and the Istanbul Strait, Turkey
Strony: 182–190; DOI: 10.1515/ohs-2016-0017
Mine Çardak, Gülşen Altuğ, Mustafa Ay, Özlem Erol
The use of diatoms to assess the water quality in the Wisłoka River in the town of Dębica and the surrounding area
Strony: 191–201; DOI: 10.1515/ohs-2016-0018
Teresa Noga, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Łukasz Peszek, Anita Pajączek, Natalia Kochman-Kędziora, Rafał Ligęzka
Characteristics of Cladophora and coexisting filamentous algae in relation to environmental factors in freshwater ecosystems in Poland
Strony: 202–215; DOI: 10.1515/ohs-2016-0019
Marta Pikosz, Beata Messyasz
Growth rates of common pelagic ciliates in a highly eutrophic lake measured with a modified dilution method
Strony: 216–229; DOI: 10.1515/ohs-2016-0020
Krzysztof Rychert
Determination of the oil spill removal area by oil particle tracking in a harbor
Strony: 230–238; DOI: 10.1515/ohs-2016-0021
Shu-Yi Yang, Xue-Yi You
Baltic Sea datums and their unification as a basis for coastal and seabed studies
Strony: 239–258; DOI: 10.1515/ohs-2016-0022
Tomasz Wolski, Bernard Wiśniewski, Stanisław Musielak
Scleractinian diversity in the Dardanelles and Marmara Sea (Turkey): morphology, ecology and distributional patterns
Strony: 259–285; DOI: 10.1515/ohs-2016-0023
H. Barış Özalp, Mustafa Alparslan
Assessment of biodiversity and environmental quality using macrozoobenthos communities in the seagrass meadow (Gulf of Gdańsk, southern Baltic)
Strony: 286–294; DOI: 10.1515/ohs-2016-0024
Anna H. Dąbrowska, Urszula Janas, Halina Kendzierska
Erratum to: Within-year spatio-temporal variation in meiofaunal abundance and community structure, Sinop Bay, the Southern Black Sea
Strony: 295; DOI: 10.1515/ohs-2016-0025
Derya Ürkmez, Murat Sezgin, Melek Ersoy Karaçuha, İbrahim Öksüz, Tuncer Katağan, Levent Bat, Ertan Dağlı, Fatih Şahin

OandHS Home | Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Dla Autorów | Dla Recenzentów | Zeszyty | Nagrody dla Autorów | Aktualności

Powered by Grazer; Copyright © All Rights Reserved - Uniwersytet Gdański